image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hỗ trợ hội viên phát triển bền vững
Lượt xem: 1363
 Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên có hơn 1.400 doanh nghiệp đang hoạt động ở hầu hết lĩnh vực SXKD, thu hút, giải quyết việc làm cho hàng chục người vạn lao động. Trong đó, tập trung vào khu vực làng nghề đúc Mỹ Đồng , Hiệp hội vận tải đoàn ...
 Hỗ trợ hội viên phát triển bền vững

    Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên có hơn 1.400 doanh nghiệp đang hoạt động ở hầu hết lĩnh vực SXKD, thu hút, giải quyết việc làm cho hàng chục người vạn lao động. Trong đó, tập trung vào khu vực làng nghề đúc Mỹ Đồng , Hiệp hội vận tải đoàn kết An Lư, Tập đoàn đánh cá Lập Lễ… Riêng  ngành nghề khai thác, chế biến vật liệu xây dựng có hơn 100 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp xây dựng, cơ khí, mộc dân dụng, dịch vụ thương mại đóng góp một phần không nhỏ vào tổng mức tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện, đạt bình quân 16,7% trong 5 năm qua (2006-2010).

    Những năm qua, các doanh nghiệp trong huyện có mối liên hệ với nhau vì mục đích phát triển, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau tìm kiếm thị trường, đầu tư kỹ thuật, tham gia bảo vệ môi trường…Trước sự lớn mạnh về số lượng, chất lượng hoạt động, các doanh nghiệp có nhu cầu cấp thiết trong việc  xây dựng tổ chức hiệp hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, lựa chọn giải pháp phát triển, khai thác lợi thế, tiềm năng trên địa bàn hiệu quả đóng góp vào các hoạt động xã hội thiết thực hơn.  Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) huyện Thủy Nguyên được thành lập ngày 24-11-2010 theo quyết định của UBND thành phố Hải Phòng .Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp và tự nguyện của các doanh nghiệp và doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc trụ sở đóng trên địa bàn. Mục đích của Hiệp hội TN là tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, nhằm mục đích đoàn kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả. Là đầu mối thúc đẩy và phát triển quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp trong huyện với các cơ quan quản lý Nhà nước; hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ với các tổ chức quốc tế…HHDN Thủy Nguyên tập hợp sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên nhằm tăng khả năng SXKD và năng lực cạnh tranh. Tôn chỉ của hiệp hội TN thể hiện rõ vai trò tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó hội viên vừa là chủ nhân, vừa là khách hàng; mỗi hội viên đều là khách hàng, là đối tác và là nhà đầu tư chiến lược của nhau.

    Để thực hiện tốt vai trò, vị trí cầu nối, trong năm nay, HHDN Tthủy Nguyên tập trung vào 4 giải pháp. Đó là, tập trung trí tuệ, đổi mới phương thức hoạt động, lấy hiệu quả là mục tiêu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện trong việc xây dựng kế hoach,chính sách phát triển doanh nghiệp mang tính bền vững, thân thiện với môi trường trên địa bàn. Giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vốn tín dụng, đào tạo nhân lực. Tăng cường công tác tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng và nhân rộng các doanh nghiệp điển hình, tham gia công tác khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân của huyện. Phối hợp hiệu quả với các ngành chức năng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của HHDN và hội viên trước pháp luật và công luận. Tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thành viên trong tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại, đổi mới và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị thành viên, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn, hợp tác quan hệ quốc tế. Kiện toàn tổ chức HHDN Thủy Nguyên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thường trực Ban chấp hành, phấn đấu xây dựng các chi hội của HHDN Thủy Nguyên tại các xã, thị trấn ; phát triển 100-150 hội viên mới. Mở các lớp tập huấn kiến thức quản lý, chính sách pháp luật, cung cấp thông tin cho hội viên theo quy định của pháp luật cùng các đợt sinh hoạt chuyên đề về thị trường, pháp luật, khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư; liên kết, tiếp cận công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến…nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường./.

Đồng Minh Túy (Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới